Šentjernej

Naša občina je bila ustanovljena leta 1995 in z več kot 7000 prebivalci sodi med manjše občine v Sloveniji. Prvi podatki o fari svetega Jerneja segajo v leto 1249.    

V letih 1546-1547 je tu služboval župnik Primož Trubar. V povesti ''Bajke in povesti o Gorjancih'' je te kraje slikovito opisoval pisatelj Janez Trdina. Občina ima kar nekaj dobro in srednje ohranjenih srednjeveških gradov kot so Gracarjev turn, Vrhovo, Prežek. Šentjernej je znan po pridelavi cvička, po tradicionalnih konjskih dirkah, po žegnanju konj na štefanovo, koledovanju ter po Jernejevem – prazniku občine ob godu sv. Jerneja konec avgusta. V zavetni šentjernejski dolini pod Gorjanci stoji kartuzijanski samostan Pleterje, ki ga je v začetku 15. stoletja ustanovil Herman II. Celjski.

Od starih ljudskih obrti je še ohranjena lončarska obrt in kovaštvo. Na pobočjih Gorjancev je tudi možen lov na višinsko divjad, na reki Krki in njenih pritokih pa je najbolj razširjen ribolov. PO CVIČKU, PETJU IN PETELINU, ki je tudi v grbu občine, pa je občina dobila svoj razpoznavni znak in svoje mesto med pomembnejšimi kraji v državi.