Obvestila

Popolna zapora v Dolenji Stari vasi

Vrsta zapore: Popolna zapora Razlog zapore: Delo Opis razloga zapore: Ureditev infrastrukture v Dolenji Stari vasiŠtevilka zadeve: 371-0109/2022Omogočen obvoz: da

Gre za lokalno cesto, kjer je mogoč »krožni promet« oziroma dostop z dveh ali več strani. Zapore se bodo postavile in premikale po trasi glede na potrebe gradbišča ali pa bo celotna trasa zaprta. Zapora se bo postavila od začetka naselja do objekta s hišno številko Dolenja Stara vas 9. Dostop do zapore bo iz dveh oziroma treh strani. Obvoz bo označen v neposredni bližini. Dolžina obvoza bo cca 3 minute. Dostop za stanovalce objektov znotraj zapore bo mogoč samo v dogovoru z vodstvom gradbišča.  Pešci in kolesarji lahko koristijo vzporedne prometne površine v neposredni bližini. Odgovorna oseba izvajalca del je Mitja Mlakar (051-369-022).